Plecy

Zgoda na wykorzystanie wizerunku

    Wyrażam zgodę, aby FootMedical, przetwarzała moje dane osobowe, w celach i na zasadach wskazanych w „Informacji o przetwarzaniu danych osobowych”, która została mi przedstawiona wraz z niniejszym formularzem.regulamin

    Wyrażam zgodę na otrzymywanie drogą elektroniczną informacji marketingowych i handlowych dotyczących produktów i usług FootMedical, oraz na rejestrowanie mojego wizerunku dowolną technologią oraz na bezterminowe wykorzystywanie zarejestrowanego materiału (np. video czy zdjęć) na dowolnych nośnikach i kanałach komunikacji przez firmę FootMedical